Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası Nedir?

Taşıtların kaza yapmaları sonucu uğrayacakları maddi zararları karşılayan sigorta türüdür. Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Neden Trafik Sigortası yaptırmalısınız?

Aracınızı risklerden korumak için mutlaka kasko sigortası yaptırmalısınız. Kasko ile herhangi bir kaza durumunda kasko poliçesinin sahibi hatalı bilse kasko sigortanız karşı tarafın masrafını üstlenir. Zorunlu trafik sigortasında ise sadece karşı tarafın zararı ödenir fakat sizin masraflarınız karşılanmaz. Kasko ile kendinizi güvence altına almış olursunuz. 

Trafik Sigortası teminatları

Kasko'da bir çok teminat bulunur. Ana teminatlar; yanma, çarpma, çarpışma, hırsızlık ve üçüncü kişiler tarafından verilen zararları kapsarken, ek teminatlar ise doğal afetler, sigara yanığı, bakımsızlık, hayvanlar tarafından verilen zararlar ve benzerlerini kapsar. 

Zorunlu Trafik Sigortası Merak Ettikleriniz

Zorunlu Trafik Sigortası nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası ülkemizde yasalarca mecburi kılınmış bir trafik güvencesidir. Bilindiği üzere Türkiye’de yaşayan insanların günlük hayatlarında en sık rastladığı manzaralar arasında trafik kazaları yer alır. Bu bağlamda, trafik kazaları nedeniyle sık sık maddi ve bedeni kayıplar, hasarlar oluşmaktadır. Tam da bu hasarların oluştuğu noktada devreye Zorunlu Trafik Sigortası ve kasko benzeri güvenceler girer.

Neden Trafik Sigortası yapılmalıdır?

Ülkemizde trafik sigortası uygulamasının zorunlu olmasının sebebi aslında bu sorunun cevabıyla doğrudan ilişkilidir. Bilindiği üzere dünya ortalaması baz alındığında yüksek sıklıkta trafik kazaları yaşayan bir ülkeyiz. Bu kazaların sayısının çokluğuna bağlı olarak, trafik kazaları sebebiyle ortaya çıkan mağduriyetlerin sayısı da yükselebiliyor. Bu tür istenmeyen durumlar yaşandıktan sonra insanların en azından maddi anlamda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için ülkemizde Zorunlu Trafik Sigortası uygulaması yürürlükte. Bu sigorta sayesinde, araçta oluşan hasarlar dahil olmak üzere kaza nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri, yaralanmalar ve ölümler için de maddi tazminat elde etme şansı doğuyor. Böylece kaza oranlarının yüksekliği sebebiyle mevcut olan mağduriyetlerin en aza indirilmesi sağlanıyor. Kısacası, ülke çapında insanların kendilerini güvende hissettikleri bir trafik modeli sağlamanın temel taşlarından biri de trafik sigortaları diyebiliriz.

Trafik Sigortası yaptırılmazsa ne olur?

Trafik sigortasının devlet tarafından neden zorunlu hale getirildiğini hiç düşündünüz mü? Birçok yasal düzenlemede olduğu gibi burada da kural koyucuların amacı toplum düzenini, güveni ve huzuru sağlamak. Bu noktada, trafik sigortası yaptırmadığınızda ilk olarak karşılaşacağınız şeyler, yasalarla belirlenmiş birtakım cezalar olacaktır. Bunun yanında, kendi açınızdan da yaşayacağınız birçok mağduriyete zemin hazırlamış olacaksınız. Sigortasız trafiğe çıktığınız zaman başınıza gelebilecek herhangi bir hasarlı kazada, karşı tarafa verdiğiniz hasarları cebinizden ödemek zorunda kalacak, belki de yüz binlerce liralık tazminat davaları ile muhatap olacaksınız.

Trafik Sigortamı bitiş tarihinden önce yenilemezsem ne olur?

Zorunlu Trafik Sigortası poliçenizi bitiş tarihinden önce yenilemezseniz, sigorta bitişinden itibaren geçen her ay için gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız. Bu da normal şartlarda sigorta poliçesine vereceğiniz ücretin her ay artması anlamına gelir. Sigorta yenileme tarihini geçirmenin getirdiği dezavantajlar bununla da sınırlı değil. Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamış veya yenileme süresini geçirmiş olan araçları bekleyen bir dizi cezai yaptırım mevcuttur. Trafik denetimleri sırasında bu durumun ortaya çıkması neticesinde, denetimi yapan ekiplerin araçları emniyet ile ortak çalışan otoparklardan birine çekme yetkisi vardır. Yani trafik çevirmesine, araç sigortanız olmadan yakalanırsanız öncelikle aracınız bağlanacaktır. Bu durumda varsa sigorta poliçenizi yoksa yeni sigortanızı yaptırıp, ilgili birimlere sunmanız gerekir. Ancak yine de aracınızı otoparktan çıkarmak için belirlenmiş olan para cezasını ödemek zorunda kalırsınız.

Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak için hangi evraklar gereklidir?

Trafik sigortanızı yaptırmak için aracın geçerli ve güncel ruhsatı (belge seri numarası görünür olmalı), araç plaka no ve araç sahibinin T.C. Kimlik Numarası yeterli olacaktır. Verdiğiniz bu belgeler üzerinden araç ve araç sahibi ile ilgili trafik kayıtları inceleniyor ve aracınızın durumuna göre şirketlerden Zorunlu Trafik Sigortası poliçe teklifi alabiliyorsunuz.

Neden Trafik Sigortası fiyatları için farklı yerlerden teklif almalıyız?

Standart bir uygulama olduğu için Zorunlu Trafik Sigortası için belirlenen şartlar ve kapsam da önceden belirlenmiştir. Bu nedenle sigorta şirketleri değişse bile teminatlar veya limitlerde bir değişiklik olmaz. Ancak 2008 Temmuz ayında geçilen bir uygulama ile artık sigorta şirketleri, müşterileri için farklı ödeme seçenekleri ve fiyatlandırmalar uygulayabiliyor. Bu noktada, kendi şartlarınıza göre en avantajlı trafik sigortasını yaptırmak istiyorsanız, farklı sigorta şirketlerinden teklif almanız seçeneklerinizi çoğaltacaktır. Böylece kendiniz için en ideal sigorta poliçe teklifini bulma şansınız da artmış olur. Sigorta şirketleri sizlere fiyat teklifi sunarken devlet tarafından zorunlu kılınmış kriterlerin yanında kendilerine özel indirim veya kampanyalar ile farklı fiyatlar sunabilirler. Ayrıca her firma sigorta yaptığı diğer araçlardan elde ettiği istatistikler neticesinde belli marka veya model araçlar için farklı fiyatlar verebilir.

Trafik Sigortasında kazanın bildirilme süresi ne kadardır?

Trafik sigortaları ve kasko gibi hizmetlerin kazalar ile ilgili hasar karşılama işlemlerini yapabilmeleri için öncelikle kazaya ait hasat tespit tutanaklarının olması gerekir. Sıradan bir kırtasiyeden temin edebileceğiniz bu tutanaklarda kazanın nasıl olduğu yazılı olarak anlatılır ve kroki şeklinde çizimle gösterilir. Burada kazaya karışan taraflar, kendi açılarından kazanın nasıl gerçekleştiğini kağıda aktarmış olurlar. Kaza tespit tutanaklarının yasal olarak bildirilme süresi iki yıldır. İki yıldan sonra tutanak yasalar nezdinde zaman aşımına uğramış olarak kabul edilir. Araçta oluşan hasara ek olarak ölüm veya yaralanma gibi durumlar oluştuğunda ise bildirme süresi uzatılır. Eğer kazada bir kişi yaralanmış veya hayatını kaybetmiş ise zaman aşımı süresi 8 yıldır, yaralı veya ölü sayısı biri aşıyorsa süre 15 yıl olur. Bununla birlikte, kazadan sonra çekilen kaza yeri ve araç fotoğrafları da bu tutanaklara eşlik eder.

Kaza ile araca çarptığınızda trafik sigortası zararın ne kadarını karşılar?

Kazaya karıştan taraflardan kusurlu olanın Zorunlu Trafik Sigortası, karşı tarafın araç ve bedeni hasarını karşılar. Bu noktada, Zorunlu Trafik Sigortası teminatlar ve limitler dahilinde ve kusurluluk oranına göre hasarı karşılar. Kusurlu tarafın kendi aracında oluşan hasar ise Zorunlu Trafik Sigortası kapsamına girmediğinden, bu kapsamda değerlendirilmez. Eğer kendi aracınızda oluşan hasarlar için de güvence istiyorsanız, yaptırmanız gereken sigorta türü kasko sigortasıdır.

Kasko ile Zorunlu Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Kısaca, Kasko sizin uğrayacağınız zararları karşılar. Zorunlu Trafik Sigortası ise sizin karşı tarafa vereceğiniz zararları karşılar

Kaza sonrası daha fazla tazminat için daha yüksek tutar ile kasko yaptırabilir miyim?

Zorunlu Trafik Sigorta uygulamasından farklı olarak kendi aracınızda oluşan hasarı karşılayan kasko sigortasının kapsamı ve başlangıcı poliçe üzerinde yer alan poliçe başlangıç tarihi ile sabittir. Bu noktada, kasko sigortası başlamadan önce kayıtlara geçen herhangi bir kaza için kasko sigortasından bir tazminat talebinde bulunma şansınız yoktur. Kasko sigortası kazaların dışında çalınma, kundaklama, yangın, doğal afetler vb. dış etkenlerle meydana gelen hasarları da güvence altına alır. Bu koşulların geçerli olması için aracın rutin muayeneleri tamamlanmış ve zamanı geçmemiş şekilde hazır olması gerekir.

Aracı taşıma esnasında meydana gelen hasarı kasko karşılar mı?

Kasko sigortasını Zorunlu Trafik Sigortası uygulamalarından ayıran en belirgin farkı, sigortalıya sağladığı avantajlardır. Araç taşıma ruhsatına sahip tarifeli gemiler ve trenler ile yapılan taşıma işlemleri sırasında ortaya çıkan hasarlar, kasko sigortası kapsamına dahildir. Ancak bu şartlar dışında gerçekleştirilen nakil ve taşıma işlemlerinde oluşan hasarlar kasko sigortaları tarafından karşılanmaz. Ayrıca trafikte resmi ekipler amirliğinde aracın bir sebepten ötürü çekilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar da yine kasko tarafından karşılanan hasar türleri arasında yer alır.

Zorunlu Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Zorunlu Trafik Sigortası sadece maddi tazminat taleplerini teminat limitleri dahilinde karşılar. Manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Trafik Sigortası yaptırmak neden zorunlu?

Trafikte zarar gören 3. kişilerin maddi ve bedeni zararlarını karşılamak için zorunludur.

Çekici hizmetinin detayı nedir?

Arıza halinde 10 yaşa kadar arıza dahil olup, 10 yaş ve üzeri araçlarda yılda 1 kez çekme hizmeti verilir.
Trafik sigortası teklifi al

Zorunlu trafik sigortasıadından da anlaşılacağı üzerin yaptırılması mecburi olan bir sigortadır. Bu zorunluluk Türkiye’de trafiğe çıkan araç sahipleri için geçerlidir.

Trafik Sigortası Teklifi Al
Yamaç Grup Sigorta Her Zaman Yanınızda

Firmamız farkıyla tüm sigorta işlemlerinizi beklemeden en iyi fiyatlarla kolayca yaptırın.

0312 418 22 44
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.