Traktör Kasko

Traktörleriniz olası risklere karşı Yamaç Grup Sigorta güvencesi altında. Yamaç Grup Traktör Genişletilmiş Kasko Sigortası ile traktörünüzü çapmadan çalınmaya, su baskınından sele kadar birçok riske karşı koruma altına alın, kaybınız olmasın.

Traktör Kasko Sigortası, traktörün kendisinin ve sürücünün uğrayacağı maddi zararları tazmin ediyor ve yaşayacağın ekonomik kayıpları gideriyor.

Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası Teminatları

Kullanım tarzı Traktör olan araçlar için düzenlenen poliçedir. Bu sigorta ile birlikte, sigortalıya ait traktör aşağıdaki risklere karşı teminat altına alınmaktadır.

Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası Teminatları

Kullanım tarzı Traktör olan araçlar için düzenlenen poliçedir. Bu sigorta ile birlikte, sigortalıya ait traktör aşağıdaki risklere karşı teminat altına alınmaktadır.

TeminatlarGenişletilmiş Traktör Kasko
Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar

Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi

Sel ve su baskını

Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar

Yetkisiz kişilerce çekme - çekilme zararları

Ferdi Kaza Koltuk Sigortası (Sürücü)

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortası

Kasko Teklifi Al

Taşıtların kaza yapmaları sonucu uğrayacakları maddi zararları karşılayan sigorta türüdür.

Kasko Teklifi Al
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.