Dask

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Yamaç Grup Sigorta DASK, başka bir deyişle zorunlu deprem sigortası yaptırarak depremin neden olabileceği maddi zararlara ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması hasarlarına karşı evinizi güvenceye alın.

Üç tarafı sadece denizlerle değil depremle de çevrili olan ülkemizin yaşadığı büyük acılar sonrası başlatılan bir uygulama: Zorunlu Deprem Sigortası.

Temel işlevi deprem ve depreme bağlı afetlerin ardından, halkın yaşaması muhtemel maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Buna bağlı olarak, özellikle şiddetli depremlerden sonra yaşanan travma süreçlerinin de hafif atlatılması sağlanıyor. Zira deprem mağdurları, en azından maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olmadıklarının bilincinde oluyor. Özellikle ailesinin ve çocuklarının deprem sonrası durumundan endişe eden bireylerin, asla ihmal etmedikleri bir uygulama: DASK – Zorunlu Deprem Sigortası.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hesaplama Nasıl Yapılır?

DASK tarafından belirlenmiş Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama ölçekleri ve değişkenleri her şirket tarafından aynı şekilde uygulanır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası primleri her yıl yatırılmalı ve yeni poliçe düzenlenmelidir.

Bu noktada Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacak yapılarla ilgili hesaplama şekli şu şekildedir;

DASK Hesaplamasına Katılan Değişkenler

  • Yapının konuşlandığı risk bölgesi (Türkiye Resmi Deprem Haritasına göre)
  • Bina yapılış biçimi
  • Yapının yüzölçümü (brüt)

Bu değişkenlerin dâhil olduğu farklı tür hesaplamalar ile ortaya çıkan 15 farklı Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Bahsi geçen bu kriterler ışığında, ortaya çıkan rakamlar ve teminat tutarı ile DASK tarafından belirlenmiş sigorta bedeli tarife tutarları çarpılarak poliçenin sigorta bedeli hesaplanmış olur. Bu noktada birim metrekare fiyatlarında meydana gelen artışlara göre, her yıl Zorunlu Deprem Sigortası poliçe ve sigorta bedeli değişebilir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hakkında Merak Ettikleriniz

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (arsa değeri hariç, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınır.

Dask teklifi al

DASK nedir sorusuna kısa bir açıklama yapmamız gerekirse, deprem sonrası oluşabilecek zararlara karşı yaptırılan bir sigortadır diyebiliriz.

Dask teklifi al

DASK Hakkında Merak Ettikleriniz

DASK Nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

DASK yaptırma işlemleri nasıl ilerler?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır: Sigortalının; Adı Adresi Telefonu Cep Telefonu T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için) Sigortalanacak Binanın; Açık Adresi Tapu Bilgileri İnşa Yılı Yapı Tarzı Toplam Kat Sayısı Hasar Durumu Meskenin (Dairenin); Brüt Yüzölçümü (m2) Kullanım Şekli Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Dask için gerekli belgeler elden teslim edileceği şekilde sizden talep edilmez Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

DASK zorunlu mu?

Evet. Yapılan düzenlemelerle tapu işlemleri ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği işlemlerinde de Deprem Sigortası yaptırılması zorunluluğu getirildi. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi teminatları kapsıyor?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir mi?

Hayır. Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı her sigorta şirketinde aynıdır.

Zorunlu deprem sigortası primleri nasıl hesaplanır?

Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası primlerinde hangi durumlarda indirim yapılıyor?

İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır. Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda % 20 indirim uygulanır. Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise % 20indirim yapılır. Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

Sigorta bedeli nasıl tespit edilir?

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Binalardaki ortak kullanım alanları sigorta kapsamına giriyor mu?

Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile hangi binalar teminat altına alınıyor?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alır. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırmak için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

DASK yenileme nasıl yapılır?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası yenilemek için, öncelikle poliçenizin bitiş tarihini takip etmeniz gerekir. DASK poliçenizin süresi ve detayları hakkında her an bilgi alabileceğiniz bir portal mevcuttur. DASK tarafından resmi kayıtların sergilendiği bu portala, TC Kimlik No başta olmak üzere, DASK poliçe numarası, binanın kayıtlı olduğu il – ilçe gibi çeşitli bilgiler ile giriş yaparak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizin bitiş tarihinin üzerinden 30 gün geçmeden yenileme yaparsanız Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından size sunulan 10% indirim hakkına sahip olursunuz. Zorunlu Deprem Sigortası erken yenileme fırsatlarından 3 yıl üst üste yararlandıktan sonra, takip eden senelerde erken DASK yenileme indiriminiz yüzde yirmiye ulaşır.

DASK Adres No nasıl sorgulanır?

Adres kodu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından gerçekleştirilmiş olan 81 il, 919 ilçe ve 32 bini aşkın mahallesinde yer alan tüm konutlara ve adreslerine ilişkin 10 haneli benzersiz numaralara adres no denilmektedir. Bu şekilde ülkemizdeki bütün konutlar sayısal bir kimlik sahibi olmaktadır. DASK adres numarasını muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. DASK adres kodu buradan ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulanmaktadır.

Oturduğum konut tapuda arsa olarak görünüyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?

Tapuda arsa veya tarla olarak gözükse de mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bağımsız tapusu olmayan konutlarda ise sigorta yaptıranın beyanına dayanılarak, arsa tapusuna ait bilgilerle sigorta yaptırılır.

Oturduğum konut hazine arazisine kaçak olarak yapılmış. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?

Yaptıramazsınız. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine kaçak olarak yapılan binalar ya da gecekondular sigorta kapsamına girmez.

Oturduğum konutun tapusu var ancak inşaat ruhsatı bulunmuyor. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?

Evet yaptırabilirsiniz.

Oturduğum konutun tapusu var ancak iskanı yok. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?

Yaptırabilirsiniz. Sigorta için iskân iznine gerek yoktur.

Kat mülkiyeti olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir miyim?

Evet, kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da sigorta yaptırılabilir.

Zorunlu deprem sigortasında sigorta teminatı nasıl tespit edilir?

Zorunlu deprem sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeline arsa bedeli dahil midir?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

Zorunlu deprem sigortasında evde bulunan eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Evde bulunan eşyalar teminat haricidir. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari ) olarak deprem sigortası yaptırabilir.

Zorunlu deprem sigortasını işyerleri de yaptırabilir mi?

Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri bu sigortayı yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri bu sigortayı yaptırabilirler.

Deprem sonrası konutumda meydana gelen hasarı kime bildirmeliyim?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.

Hasar durumunda zorunlu deprem sigortasına (DASK) gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?

Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortasında ödenecek hasar tazminatında muafiyet uygulanıyor mu?

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda, poliçede yazılı sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Hasar ödemesi ne kadar süre içinde yapılmaktadır?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben, Hasar ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.